marche-saigon-1

Buôn bán luôn tay, cánh mày râu cũng buôn bán giỏi không kém chị em phụ nữ . Vendeurs à la sauvette, Vietnam. Source: http://phongsuanh-vapa.tuoitre.vn, 23 novembre 2015.